Súkromná anglická škôlka ELC je určená pre detičky už od 2 rokov. V našej škôlke dávame dôraz na anglický jazyk. Vyučovanie prebieha v  anglickom jazyku a predškolská príprava priebeha bilinguálnou formou slovenský a anglicky. Naša škôlka spolupracuje s anglickým lektorom, krorý ku nám chodí každý deň.  Dôraz sa dáva na celkový rozvoj dieťaťa, rozvoj základných morálnych princípov, rozvoj tolerancie k iným národom a národnostiam ako aj na rozvoj záujmu o ochranu životného prostredia.

Cieľom jazykovej výučby, je aby dieťa stratilo zábrany z používania cudzieho jazyka, stalo sa jazykovo pohotovým a po skončení škôlky plynule komunikovalo aj v anglickom jazyku. K dosiahnutiu tohto cieľa nám napomáhajú slovenské učiteľky, ktoré komunikujú s deťmi anglicky, a anglický lektor Mark, ktorý predstavuje každodenné spestrenie.

Deti sa učia jazyk prostredníctvom hier, piesní, rozprávok a iných interaktívnych pomôcok, ktoré im uľahčujú osvojiť si cudzie výrazy. Vyučovanie je vedené v anglickom jazyku, čo zabezpečuje prirodzenú komunikáciu detí s učiteľom.

Okrem každodenných aktivít v rámci škôlky sa deti oboznamujú aj so slovenskými a anglickými sviatkami a pripravujú pri ich príležitosti program pre svojich rodičov.

Prečo ku nám prihlásiť Vaše dieťatko ?

Súkromná anglická škôlka ELC (SMŠ ) je určená pre detičky už od 2 rokov.  Vyučovanie prebieha v  anglickom jazyku a predškolská príprava prebieha bilingválnou formou slovensky a po anglicky.

I  keď sa v našej škôlke dáva dôraz na anglický jazyk ,( škôlka spolupracuje s anglickým lektorom, ktorý k nám chodí každý deň),  rovnako  sa dbá  aj na celkový fyzický a psychický rozvoj dieťaťa, rozvoj základných morálnych princípov, rozvoj tolerancie k iným národom a národnostiam ako aj na rozvoj záujmu o ochranu životného prostredia.

Tento všestranný rozvoj zabezpečuje Školský vzdelávací program „ Dieťa ako súčasť multikultúrneho sveta „

Cieľom jazykovej vzdelávania v SMŠ je,  aby dieťa stratilo zábrany z používania cudzieho jazyka, stalo sa jazykovo pohotovým a po skončení škôlky plynule komunikovalo aj v anglickom jazyku. K dosiahnutiu tohto cieľa nám napomáhajú slovenské učiteľky, ktoré komunikujú s deťmi po anglicky a anglický lektor, ktorý predstavuje každodenné spestrenie.

Deti sa učia jazyk prostredníctvom hier, piesní, rozprávok a iných interaktívnych pomôcok, ktoré im uľahčujú osvojiť si cudzie výrazy. Vyučovanie je vedené v anglickom jazyku, čo zabezpečuje prirodzenú komunikáciu detí s učiteľom.

Okrem každodenných aktivít v rámci škôlky (každoročne absolvujú lyžiarske a plavecké kurzy, korčuľujú, jazdia na koníkoch , navštevujú balet , keramický krúžok a zúčastňujú sa výtvarných súťaží,) sa deti oboznamujú aj so slovenskými a anglickými sviatkami a pri ich príležitosti pripravujú program pre svojich rodičov.

Viac o našich aktivitách sa dozviete na našom Facebooku