Súhlas so spracovaním osobných údajovV zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrujem súhlas English Learning Center - New Perspective s.r.o, so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tejto žiadosti, po dobu trvania predškolskej dochádzky v našom zariadení. Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám - správcovi webstránky, zriadeľovateľovi a pedagógom v našom zariadení. Som si vedomý/á, že stiahnutie tohto súhlasu bude mať za následok zrušenie prístupu do privátnej zóny.