Projekt VELL /Very Early Language Learning/ je pokračovaním úspešného projektu Mum Dad & Me- Toddler´s Club.

 

Rok 2008 bol venovaný tvorbe metodiky vo výučbe cudzieho jazyka u detí v rannom veku a v roku 2009 bola táto metodika implementovaná do vyučovacieho procesu.

 

Medzi hlavné priority projektu patrili:
1) zvýšiť kvalitu výuky cudzieho jazyka u detí v rannom veku
2) motivovať učiteľov pri výuke cudzích jazykov
3) motivovať rodičov, aby sa zdokonaľovali v cudzom jazyku
4) podporiť organizovanie aktivít pre deti v rannom veku

 

Výsledkom projektu bola metodika, ktorá sa skladá z
– príručky pre učiteľa,
– príručky pre rodiča,
– pracovného zošita,
– DVD s videom,
– CD s piesňami.