[]
1 Step 1
Meno dieťaťaMeno a Priezvisko
Dátum narodenia
date_range
AddresaTrvalého bydlisko
Telefón
Predchádzajúce štúdium anglického jazyka
0 /
Zdravotné problémy, ktoré môžu ovplyvniť prácu v detskom kolektíve
0 /

Informácie o rodičoch

Meno otca
Mobil
Zamestnávateľ
Meno matky
Mobil
Zamestnávateľ
Iné osoby oprávnené vyzdvihnúť dieťa z ELC: meno, adresa, telefón, príp. uviesť, že dieťa bude z ELC, napr. z anglickej družiny, odchádzať samo.
0 /
Súhlas so spracovaním osobných údajovV zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrujem súhlas English Learning Center - New Perspective s.r.o, so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tejto žiadosti, po dobu trvania predškolskej dochádzky v našom zariadení. Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám - správcovi webstránky, zriadeľovateľovi a pedagógom v našom zariadení. Som si vedomý/á, že stiahnutie tohto súhlasu bude mať za následok zrušenie tejto žiadosti, akoby nebola podaná.
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder