Upozornenie / Warning

Prístup do chránenej sekcie je možný len pre rodičov / zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú naše zariadenie.

Access to the protected section is only available to parents / guardians of children visiting our kindergarten.

Ešte nemáte svoj účet? / Don’t you have a account yet? ZAREGISTRUJTE SASIGN UP