Objavte cudzí jazyk – angličtinu očami svojho dieťaťa.

Spestrite svoj rodinný život tým, že sa začnete učiť cudzí jazyk spolu so svojím dieťatkom. Detstvo je nádherným obdobím objavov a dobrodružstiev a deti sú prirodzene zvedavé. Usmernite ich zvedavosť a podporte ich rozvoj návštevou Jazykovej školy batoliat / MumDad & Me – Toddlers´ club /, ktorá pracuje pri ELC, English Learning Centre Košice.

 

Jazyk si začíname osvojovať ešte pred narodením a do troch rokov už poznáme základnú gramatiku materského jazyka. Prečo to neskúsiť čo najskôr aj s druhým jazykom, tak ako to funguje v bilingválnych rodinách? Prebuďte lásku k cudziemu jazyku vo svojich deťoch už od malička, nech sa stane súčasťou ich každodenného života.

 

Klub batoliat Mamka Ocko a Ja je klub rodičov a malých detí, kde sa deti učia cudzí jazyk v spoločnosti svojich najbližších. Podľa záujmu rodičov sa raz alebo viackrát do týždňa približne na hodinu oboznamujú s cudzím jazykom. Bez stresu a v príjemnom prostredí, medzinárodne overenou metodikou projektu VELL. Klubové aktivity pomáhajú rodičom a ich deťom preklenúť náročné obdobie adaptácie dieťaťa v materskej škole.

Metodika vytvorená v ELC Košice sa odlišuje od podobných projektov, ktoré v tejto oblasti vznikli neskôr. Prístup je omnoho dynamickejší. Máme v metodike viac pohybových aktivít rodičov a detí, viac pesničiek, básničiek, viac výtvarných aktivít. Činnosti sa striedajú aby hodiny neboli nudné. To všetko je výsledkom množstva konzultácií so psychológmi a metodičkami ešte pred tým, než sme sa do toho celého pustili. Učiteľom a rodičom poskytujeme len určitý návod ako majú postupovať, ale neobmedzujeme ich, ak si chcú aktivity rozšíriť. Nie je dobré obmedzovať ľudí v ich tvorivosti. A učiteľom treba ponechať určitú slobodu vyjadrenia. Snažíme sa tiež viac zohľadňovať potreby detí. Hodina sa môže prispôsobiť ich potrebám, nálade, duševnému stavu. Je na pedagógovi, kedy a ako doplní časť, ktorú na hodine nestihol prebrať podľa plánu.
Priam nevyhnutným, no o to vítanejším sprestrením sú autentické cudzojazyčné materiály. Počnúc rôznymi originálnymi knihami, hudobnými nahrávkami, cez rozprávky na DVD nosičoch až po didaktické počítačové hry.

Do klubov Mamka Ocko a JA chodia detičky vo veku od 1,5 roka s rodičom, starým rodičom, prípadne so súrodencami. Podľa záujmu rodičov sa raz alebo viackrát do týždňa na hodinu oboznamujú s cudzím jazykom. Časť hodiny je venovaný výuke, časť tvorivej výtvarnej činnosti a konzultácii lektorky s rodičmi, pričom deti sa môžu hrať.

 

Deti, ale aj rodičia sa učia ako sa majú v klube správať, ako sa majú správať k svojim deťom, ale aj ako sa majú správať ich deti k ostatným členom spoločenstva. Klubové pravidla, ktoré v týchto skupinách platia napomáhajú vytvoriť pocit bezpečia pre rodičov a ich deti a zvyšujú účinnosť a kultúru týchto pravidelných stretnutí .

 

Spoločná činnosť v MDM kluboch vyžaduje aktívny komunikačný prístup rodičov, pretože práve rodič je vzorom pre svoje dieťatko . Aby uvádzanie cudzieho jazyka do života dieťatka /aj rodiča/ malo význam, je potrebné si doma upevňovať prebratú látku – poznatky, ktoré obaja získali na hodine. Je dobré ponechať voľnosť svojej fantázii a cudzí jazyk nechať pôsobiť rozmanitými spôsobmi – napr. vytvoriť si vlastnú knihu, púšťať si piesne, ale aj pozerať detské programy v cudzom jazyku.

 

ZAČNITE SA UČIŤ

cudzí jazyk spolu so svojím dieťaťom navštevovaním

JAZYKOVEJ ŠKOLY BATOLIAT

 

Prebuďte lásku k cudziemu jazyku vo svojich deťoch už od malička, nech sa stane súčasťou ich aj vášho každodenného života.

Objavte ANGLICKÝ JAZYK očami svojho dieťaťa.

Deti sa potrebujú hrať. Je to veľmi motivujúce ak učenie cudzieho jazyka prežívajú ako hru plnú dobrodružstva, prekvapení a zábavy.

Počas hry a hravých úloh získavajú jazykové znalosti podvedome a pritom ďaleko intenzívnejšie než neskoršie pri klasickom učení z učebnice.

 

Stretnutia v našom klube trvajú 45 minút, pričom 30 minút tvorí hravá činnosť spoločne dieťa- rodič- učiteľka. Počas nej sa opakuje a preberá niečo nové. 15 minút v záver je čas na konzultácie a výmenu skúseností. Deti majú vtedy vytvorený priestor na voľné hry s hračkami alebo inú napr. výtvarnú činnosť …

 

Spoločná hravá činnosť bude vyžadovať váš aktívny komunikatívny prístup, ktorý je najlepším vzorom pre dieťa.

 

Vaše dieťa vás bude potrebovať hlavne počuť a vidieť spoločne sa hrať so všetkými v skupine a mať vás pri sebe (Čiže počas stretnutia sa hrajte ako veľké super dieťa).

 

ČO ROBIŤ POČAS STRETNUTÍ KLUBU

Je dôležité, aby dieťa chodilo na stretnutia pravidelne, najlepšie s tým istým rodičom. Potrebné sú prezúvky pre dieťa i pre rodiča a pohodlné oblečenie k hrám a sedeniu na koberci.

Dieťatko by malo byť nasýtené, pretože na hodinách by sa nemalo jesť. Výnimkou sú kojené deti. Taktiež je dôležité, aby ste s dieťatkom pre hodinou navštívili toaletu.

Počas stretnutia majte radšej vypnutý mobil, aby ste vy aj vaše deti neboli rušené zvonením.

Zo stretnutia by ste nemali odchádzať skôr, ako sa so všetkými spoločne rozlúčime. Aj keby bolo dieťa pasívne alebo inak rušivo reagovalo. Vyzbrojte sa trpezlivosťou a pozitívnym hodnotením aj malých pokrokov.

 

ČO ROBIŤ DOMA S DEŤMI

Doma je dôležité nadobudnuté poznatky upevňovať s dieťaťom čo najčastejšie v prirodzených situáciách.

Vytvorte si vlastnú knihu MDM klubu (denníček MDM klubu).

Veľmi dobré výsledky dosiahli deti, ktorých rodičia im vytvorili nástenky na dverách, chladničkách a hrali s nimi obrázkové čítanie. Zo začiatku stačí ak dieťa počuje hovoriť rodiča. Hovoria najmä deti, ktoré sú kladne povzbudzované. Pri nesprávnom
zopakovaní slova dieťa nenapomínajte, iba daný výraz správne zopakujte.

Ak máte možnosť púšťať deťom kreslené rozprávky aj v angličtine – urobte to. Obrázkami deti pochopia dej a do uší sa im dostane dobrá výslovnosť a intonácia. Neodmysliteľnou pomôckou bude určite slovensko – anglický slovník.

Ak ponúkneme deťom pestrú škálu vtipných pohybových, výtvarných, dramatických, rytmických a zmyslových hier, stane sa učenie cudzieho jazyka ich vyhľadávanou zábavou.

Pri opakovaní vám pomôžu obrázky lekcií s novou slovnou zásobou, hrami, pesničkami alebo rýmovačkami, ktoré na každom stretnutí obdržíte.

 

RADY PRE RODIČOV

  • Nie učiteľ, ale vy ste zodpovední za správanie vášho dieťatka.
  • Vy najlepšie viete, čo ho upokojí.
  • Vždy buďte po jeho boku, priateľsky ho upozorňujte.
  • Ak sa vzdiali, nasledujte ho a čím skôr sa s ním vráťte späť ku skupine.
  • Rodičia ostatných detí nevenujte pozornosť „nespratnosti“ iných detí, nedajte sa vyrušiť a naďalej pokračujte v aktivitách.
  • Nepodporujte neposedné dieťa svojou pozornosťou.
  • Ak je dieťa hlučné, neriešte konflikt pred ostatnými, ale sa vzdiaľte od skupiny (napríklad do šatne, druhej miestnosti, kúpeľne a pod.). Po jeho skľudnení sa vráťte a pokračujte v aktivitách.
  • Nešetrite chválou, ale buďte aj rázni.
  • Zdieľajte svoje skúsenosti spolu s ostatnými. Aj vy buďte prínosom pre
  • váš klub.

 

ČO VÁS BUDE ČLENSTVO V KLUBE STÁŤ

V prvom rade čas, ktorý si musíte na stretávanie a opakovanie nájsť. A v druhom rade financie, ktoré vlastne vymeníte za nové poznatky svojho dieťaťa. A samozrejme veľa trpezlivosti.

Cena jednej hodiny je stanovená na základe dohody s rodičom.

Poplatky sa uhrádzajú štvrťročne za celý modul. Uhrádzajú sa na prvej hodine v hotovosti u pani učiteľky.

Poplatok sa nevracia ak sa stretnutia nezúčastníte, nakoľko zo strany ELC boli vytvorené všetky podmienky k vyučovaniu.

Ak je v MDM klube viac skupín, je možné si chýbajúcu hodinu nahradiť v inej skupine. Zapíšte si čísla na lektorky a hláste prosím lektorke svoju neúčasť vo svojej skupinke alebo prípadné nahradenie hodiny v inej skupinke. Lektorka tak môže regulovať vhodný počet detí na danej hodine. Dobrá správa je, že stretnutia sú koncipované na permanentnom opakovaní prebratých lekcií a vy sa so všetkým oboznámite aj dodatočne.