ELC Junior Club

Umožňuje deťom vo veku od 6 – 9 rokov a 10 – 15 rokov, ktoré už navštevujú základnú školu naučiť sa alebo precvičiť si anglický jazyk a na základe týchto vedomostí absolvovať Cambridge Young Learners Test – cambridgeské skúšky pre deti s medzinárodnou platnosťou.

Program je prispôsobený možnostiam rodičov a detí vo veku od 6-9 rokov. Po dohode s rodičmi môžu totiž deti navštevovať kluby denne alebo niekoľkokrát týždenne /1x – 3x týždenne/ a môžu si zvoliť počet hodín, ktoré strávia v jazyku anglickom. Poďte sa s nami pozrieť ako to vyzerá v jednotlivých kurzoch.

Pre otvorenie klubu je potrebných minimálne 8 prihlásených detí.

Kliknutím na jednotlivé dni sa dozviete viac :

 

Utorky sú venované druháčikom základných škôl. Cieľom týchto hodín je dať deťom čo najviac z anglického jazyka. Detičky hravou formov precvičujú čítanie, písanie, a počúvanie. Celá hodina prebieha v anglickom jazyku.

Hodiny sú každý utorok od 15:15 do 16.00

Detičky sa môžu pripojiť do kurzu kedykoľvek. Prídte sa k nám zabaviť a zdokonaliť svoju angličtinu. 🙂

Vo štvrtok  sa detičky stretávajú na hodinách s naším britským lektorom.  Cieľom týchto hodín je dať deťom čo najviac z anglického jazyka. Detičky hravou formov precvičujú čítanie, písanie, a počúvanie. Celá hodina prebieha v anglickom jazyku.

Hodiny sú každý utorok od 15:15 do 16.00

ELC  ESOL Clubs