Cenník služieb za starostlivosť o dieťa a výchovnovzdelávaciu činnosť v anglickom jazyku

Celodenný pobyt

235 eur / mesačne

Poldenný pobyt

205 / mesačne

Adaptačný pobyt

4 eur / za každú začatú hodinu

Nadčasový pobyt

10 eur / každá začatá hodina

Za každú začatú hodinu mimo prevádzky si účtujeme 10 eur.

Udržiavací poplatok

135 eur / mesačne

Udržiavací poplatok je zavedený  z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu materskej školy počas neprítomnosti dieťaťa v materskej škole zo zdravotných alebo rodinných dôvodov.

Cenník je platný od 1. 1. 2019