V ZMYSLE ROZHODNUTIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
ČÍSLO 2020/10610:1-A1030 ZO DŇA 26.3.2020

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA PRERUŠUJE SVOJU PREVÁDZKU OD 30. MARCA 2020 DO ODVOLANIA

TELEFÓN & EMAIL

+421911 221 937

elc@elc.sk
sukromnamaterskaskola.elc@gmail.com

Súkromná materská škôlka ELC
Starozagorská 8, Košice, 040 23