We had a day full of science activities

Vedecko – zábavný program pre deti. Poznávanie sveta okolo nás originálnou zábavnou formou na úrovni fyziky, biológie a chémie.