Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.5.2020 zriaďovateľ SMŠ od 1.6.2020 obnovuje prevádzku Súkromnej materskej školy Starozagorská 8, Košice.

 

TELEFÓN & EMAIL

+421911 221 937

elc@elc.sk
sukromnamaterskaskola.elc@gmail.com

Súkromná materská škôlka ELC
Starozagorská 8, Košice, 040 23