Moja rodina

” Having somewhere to go is a home,
Having someone to love is a family
Having both is a blessing.

Mať kam ísť je domov
Mať koho milovať je rodina
Mať oboje je požehnanie.
Predstava našich 3- 4 ročných detí o tom ako vyjadriť šťastie umelecky stvarnena.
Domov a kompletna rodina je ich predstava o šťastí.