Zdravé oči v škôlke

Preventívne skríningové merania realizované v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska KS Mesto Košice